Hieronder vindt U een selectie van projecten, waarmee Tymon de Weger zich in zijn ruim 30-jarige loopbaan mee bezig heeft gehouden:

>  ontwikkeling dienstregeling en lijnvoering op het TET-lijnennet in de regio Twente

>  klachtenmanagement

>  ontwikkeling van het concept van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de steden Enschede, Hengelo en Almelo

>  ontwikkeling van een nieuw tariefsysteem voor de regio Twente

>  onderzoeksprojecten: reizigersonderzoek, kwaliteitsonderzoek, reizigerspanels

>  implementatie kwaliteitssysteem openbaar vervoer-bedrijf (ISO 9002)

>  ontwikkeling van een dynamisch reizigers informatiesysteem op het Enschedese busstation

>  projectmanagement implementatie chipcard in het Twentse openbaar vervoer

>  aanbesteding regionaal vervoersysteem voor ouderen en gehandicapten “Octobus”

>  aanbesteding regionale spoorlijn Almelo - Marienberg

>  management informatie systeem openbaar vervoer-bedrijf

>  marketing plannen en business plannen

>  studie naar light rail in Twente

TET/Oostnet

Keypoint Consultancy

Wethouder gemeente Utrecht

>  implementatie van light rail tussen Utrecht Centraal en het universiteitsgebied De Uithof

>  onderhandeling en besluitvorming over overdracht van de Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein naar de Regio Utrecht

>  implementatie van grootschalige weg- en openbaar vervoerinfrastructuur in Utrecht West

>  ontwikkeling van het Actieplan Luchtkwaliteit, een integraal plan voor fiets, openbaar vervoer en autoverkeer voor de periode 2010-2030

>  onderhandeling en besluitvorming over de Planstudie Ring Utrecht

>  ontwikkeling van het plan “Utrecht Maakt Nieuwe Energie”

>  burgerparticipatie en besluitvorming over de verkeerscirculatie in de dorpscentra van Vleuten en De Meern

>  introductie van kwaliteitsnormen voor de publieke dienstverlening van de gemeentelijke organisatie

>  procesmanagement van burgerparticipatie en aanleg van vrije busbanen (HOV) in de steden Enschede, Hengelo, Almelo, Zwolle

>  introductie van een P+R (park and ride)-concept in Enschede

>  dynamische informatie systemen busstations van Enschede, Almelo, Apeldoorn

>  dynamische informatie systemen (gps) in de bus, op bushaltes, internet, mobiele telefoon

>  bustarief experimenten in Twente en Apeldoorn

Wethouder gemeente Breukelen

>  bijdrage aan de samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht

>  implementatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breukelen, in nauwe samenwerking met de gemeenten Loenen en Maarssen

Zelfstandig adviseur

>  voorzitter van de Stichting Beheer Taxikeurmerk Utrecht

>  voorzitter van Platform Do Lightrail, ondergebracht bij Railforum

>  opstellen Programma van Eisen voor het Reizigers Informatiesysteem Almelo 2.0

>  coachen wethouders

>  advies over requirements voor Reisplanner 2.0 van 9292 Reisinformatiegroep BV, Utrecht

>  auteur OV-Magazine

>  voorzitter van de Programmaraad van CROW-Fietsberaad

>  governance van fietsparkeren bij stations voor CROW-Fietsberaad

Wethouder gemeente Enschede

Wethouder gemeente Lansingerland

>  na de crisis op gang brengen van de woningbouw-projecten op de Vinex-locaties van Lansingerland in onderhandeling met diverse projectontwikkelaars

>  initieren collectieve aanschaf van zonnepanelen door middel van een veiling

>  opzet van project voor windmolens inclusief burgerparticipatie en het ruimtelijke ordeningsproces

>  burgerparticipatie over inrichting van het Annie M. G. Schmidtpark

>  introductie van de landelijke Wet Werk en Bijstand in de gemeentelijke politiek en organisatie

>  voorbereiding voor het WerkPlein in de Enschedese binnenstad

>  implementatie van een Gebruikersruimte voor alcohol- en drugsverslaafden

>  introductie van de landelijke Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeentelijke politiek en organisatie

>  voorbereiding van aanbesteding van de thuiszorg

>  stedelijke ontwikkeling in de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede West

>  voorbereiding van een kleine dierentuin bij het dorp Boekelo

Verkeersakademie

>  stage: gemeente Delft, afdeling Verkeer:

    - verkeerscirculatie Binnenstad

    - reizigersonderzoek stadsbus

>  stage: Nederlandse Spoorwegen, staforgaan Studie & Onderzoek:

    - Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer

>  afstudeerrichting: verkeers- & vervoereconomie

>  scriptie: Uitbreiding tramlijn 1 naar Delft Zuid

Portefeuille:

>  Openbare ruimte

>  Milieu en duurzaamheid

>  Handhaving

>  Wijkgericht werken en leefbaarheid

>  Monumenten en archeologie

>  Betaald parkeren en parkeerbeleid

>  Project A12/BRAVO

>  Grondwater Schilderskwartier

>  Water en waterbeheer

>  Bodemdaling

>  Coördinerend wethouder Vluchtelingen

Wethouder gemeente  Woerden

                                Projecten